Skip to content

Спеціальний нормативно-правовий акт

Скачать спеціальний нормативно-правовий акт PDF

§ Закон і акт акт. Нормативно-правовий акт "дає нормативно-правовий індивідуальному та інтерпретаційному актам - скасування нормативно-правового акта призводить до неможливості дії на його підставі акт акта й автоматичного скасування інтерпретаційного акта.

Спеціальний акт — це юридичний документ, який приймається органами державної влади або уповноваженими державою іншими спеціальний, має формально-визначений, загальнообов'язковий нормативно-правовий і охороняється державною владою від порушень.

Наведіть приклади індивідуальних правових актів або знайдіть приклади таких актів у засобах масової інформації або в мережі Інтернет.

Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. На які групи поділяють нормативно-правові акти?

Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими суб’єктами правотворчості (компетентним органом держави або безпосередньо народом) у визначених законом порядку і формі, який встановлює, змінює або скасовує норми права з метою регулювання суспільних відносин, розрахований на багаторазове використання і в разі необхідності забезпечується силою державного примусу.

Ознаки нормативно-правового акту: 1) має конкретний зміст, тобто чітко встановлює моделі належної, дозволеної чи забороненої поведінки суб'єктів  Спеціальні ознаки закону: 1) має вищу юридичну силу щодо усіх інших нормативних актів в системі нормативно правових актів держави. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права.

При цьому він є найбільш досконалим серед усіх форм (джерел) права. Ознаки нормативно-правового акта  Інтерпретаційний акт, що роз'яснює норми права, виражені в приписах нормативного акта, діє разом з цим нормативним актом і має допоміжне значення.

4. Нормативно-правовий акт "дає життя" індивідуальному та інтерпретаційному актам - скасування нормативно-правового акта призводить до неможливості дії на його підставі правозастосовного акта й автоматичного скасування інтерпретаційного акта.

Правовий акт це волевиявлення (рішення) уповноваженого суб'єкта права, що регулює суспільні відносини за допомогою встановлення (зміни, скасування, зміни сфери дії) правових норм, а також визначення (зміни, припинення) на основі цих норм прав і обов'язків учасників конкретних правовідносин, міри відповідальності конкретних осіб за скоєне ними правопорушення.

Нормативно-правовий акт — це юридичний документ, який приймається органами державної влади або уповноваженими державою іншими суб'єктами, має формально-визначений, загальнообов'язковий характер і охороняється державною владою від порушень. Це основна, а іноді і єдина форма права в багатьох державах, в т.ч.

і в Україні. Работа по теме: петращук. Глава: 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. ВУЗ: НАВД. 👍 Скачать бесплатно - курсовую работу по теме 'Нормативно-правовий акт'.

Раздел: Основы права. Тут найдется полное раскрытие темы -Нормативно-правовий акт, Загружено: Поняття, види і призначення нормативно-правових актів як головного юридичного джерела і форми права; принципи вступу в дію, втрата ними юридичної сили; систематизація. Закон і підзаконний акт: ознаки, реквізити, межі дії у часі, просторі і.

Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права.

PDF, PDF, EPUB, fb2